שלחו מייל תמיכה עכשיו – נשארו רק:

0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds

פקיד הדיג השכיל למצוא מענה לתקופה הרבייה
באמצעות הגבלה על מיני דגים (דקרים) ועל עומקים האסורים לדיג.

משמעות השיפור:
ממשק דיג העונה על צרכי הים בעונת הרבייה.
מענה לציבור דייגי הפנאי המאפשר לדוג בתקופה זאת מבלי לפגוע בהתרבות מינים מוגדרים ואזורי רבייה.

אתם יכולים להשפיע!
פקיד הדיג פרסם הודעה לציבור (פיילוט) שבה הוא מבקש לקבל הערות לגבי מתן היתר דיג בעונת הרבייה בתנאים מסויימים.

תמכו עכשיו בפנייתו של פקיד הדיג המבקש לשמור על הים ולשלב את הדיג בדיוק כפי שקורה בכל העולם.