news.2008.658

אגף הדיג קבע בתקופה שבין 1.4.2016 עד 31.5.2016 לא ידוג אדם בים התיכון למעט :

 • דייגי מכמורת
 • רשתות הקפה
 • ומערך קרסים צף (שארק) .

תגובת דייגי הסירות והקיאקים לתקנה:

 1. כאזרחים אוהבי ים והטבע אנו מברכים ומודים לכל העוסקים במלאכה ליצירת ממשק דיג בר קיימא. יחד עם זאת, התקנות שפורסמו על ידי אגף הדיג ב ב 1.12.2015 וב 20.12.2015 מונעות מאיתנו בצורה בלתי סבירה ובלתי מידתית לעסוק בתחביב שלנו, שכן הינם כוללים איסור גורף על דיג ספורטיבי בתקופה זו בניגוד למרבית המחקרים ולנהוג בעולם.
 2. אנו מהווים את הכוח הכלכלי הגדול ביותר בעולם הדיג אך שהשפעתו על דיג יתר היא זניחה מבחינת שלל הדיג והפגיעה בדגה.
 3. אנו מעוניינים ביישום רפורמה הכוללת הגבלות על הדייג הספורטיבי בישראל, אבל הגבלות שיאפשרו לנו בו בזמן להמשיך לעסוק וליהנות מהתחביב שלנו .
 4. אנו נפעל להשפיע על החלטות אגף הדייג ולקדם רפורמה כוללת ושוויונית בממשק הדייג בישראל.
 5. אנו מזהים תיעדוף ברור ומובהק של אגף הדייג של הדייג המסחרי על פני הדייגים הספורטיביים.
 6. תקנות אלו:
  a.       גורמות לנו לנזק כספי -השבתת הסירות בתקופה זו גורמת לנזק לכלים וכן לנזק כלכלי נוכח העלויות הנלוות לתחביב.
  b.      מונעות מאיתנו לעסוק בתחביב שלנו לתקופה של עד 90 יום בשנה.
  c.       גורמות לאי שיוויוניות בתנאי דיג מסירה וקיאק.
  בתקנות החדשות יש אפליה של דיג מסירה וקיאק אל מול דיג מחכות מהחוף , דיג מכמורתנים ,דיג ברשתות הקפה ושראק צף.
 7. אנחנו מקיימים ענף כלכלי אשר מגלגל ומכניס למדינה סכומים הרבה יותר גדולים מאשר הדיג המסחרי, המשמעות היא ענף כלכלי הרבה יותר משמעותי למשק שכולל אף הוא מאות אנשים (יבואני וחנויות ציוד דיג, סירות וקיאקים, ועובדיהם) וכפועל יוצא הרבה כסף שמתגלגל ומניע את המשק (סביב ענף זה מתפרנס מעגל גדול של בעלי מקצועות חופשיים כגון מחשבים, רואי חשבון, מבטחים, עמילי מכס,  וכולי.. דלק, מתקני סירות, נגרים, אלוניום וכולי…). פגיעה בנו היא פגיעה ממשית בענף כלכלי במשק וכן בכלכלה!
 8. אנו מתנגדים לכל נסיון ליצור יש מאין ובבחינת פיקציה, לפיה אנחנו בכלל גורם נזק רלוונטי — בהיותנו שוליים שבשוליים.
 9. הים  והחי הימי, זהו משאב ציבורי של כלל האזרחים, זו זכות לתרבות פנאי ולא פחות מכך — זכות כל אזרח לדוג במידתיות דגים למאכל על שולחנו גוברת על זכותו של דייג מסחרי לדוג לפרנסתו, אין לקבל מצב בו קבוצה מצומצמת (מסחריים) תקבל הגמוניה על משאב ציבורי והרשויות ייכפו עלינו לרכוש מהם את המשאב הציבורי שאותו הם מחסלים בשיטתיות.
 10. לגבינו אין להטיל מגבלות על דיג אלא רק הגבלות מידתיות על לקיחת דגים מזנים מסוימים בתקופות מסוימות וכמויות מסוימות (לוקוסים וכדומה בתקופה זו), וגם זאת רק בתנאי שתהיינה מגבלות כאלו על המסחריים.

מטרות:

 1. מכמורתן העובד עם רשת אדירה בעומק העולה מעל 40 מטר אינו שונה מדיג חובבן מסירה או קיאק הנושא חכה אחת – לכן נרצה לפעול לשינוי התקנון בכך שיאפשר גם לדיג מסירה או קיאק לדוג בעומק זה בתקופה זו.
 2. רשת הקפה שלא מוגבלת לדוג בעומקים הנמוכים מ 40 מטר אינה שונה מדיג חובב מסירה או קיאק היודע לשחרר דגים בתקופה זו – לכן נפעל לאפשר דיג בעומק זה במסגרת מגבלות ה 5 קילו.
 3. שיטות הדיג טרולינג ופופינג מסירה או קיאק עובדות על דגים השוחים מ 0 עד  10 מטר מפני הים. בעומקים אלה שוחים דגים פלגים – אנו נפעל לאפשר דיג בשיטות אלו במסגרת מגבלות ה 5 קילו.

פעולות:

 1. נפעל לקיום דו שיח עם פקיד הדיג בהקשר דרישותנו.
 2. נפעל לקיים הסברה במדיה : פייסבוק, עיתונות, טלוויזה ועוד…
 3. באי הקשבה נשקול במסגרת החוק אפשרויות כגון : הפגנות והפעלת לחץ ציבורי.
 4. נפעל ליצירת לובי בכנסת לטיפול בעניינו ותיקון העוול שנעשה לים והדגה.
 5. נארגן עצומה אותה נגיש לפקיד הדיג.
 6. נשתף פעולה עם איגוד הדייגים הספורטיביים ומגזרים הדומים לנו כגון הצוללנים.
 7. נאסוף כספי תרומות לטובת עתירה לבג"ץ בעניינו.