אנחנו שמחים לבשר שהחל מ – 29.2.2016 הפכנו לעמותה רשומה בישראל

ISFA עמותה רשומה

 

אנחנו שמחים לבשר שהחל מאתמול 29.2.2016 הפכנו לעמותה רשומה בישראל.
לדייגים הספורטיביים יש עמותה חוקית ורשמית בשם "איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל".

חלק ממטרות העמותה:

1.לאגד ולייצג את כל הדייגים החובבים / ספורטיביים בישראל הדגים בחכה מהחוף/
קיאק/ סירה או ברובה תת ימי בצלילה חופשית. וזה כולל דייגי מים מלוחים ומים
מתוקים.

2. שמירת הים והדגה בישראל.

3. קידום רפורמה כוללת ושוויונית בממשק הדיג בישראל כמקובל בעולם לפעול
לשיקום מצב הדגה בים וזאת על ידי קידום שינוי חקיקתי בים שיביא לשיפור מצב
הדגה שיהיה לנו ים עם דגים.
וזה כולל שיתופי פעולה עם גופים קיימים עם מטרות זהות כמו רט"ג, חלה"ט וגופים
אקדמיים שאמונים על חקר הים והדגה. (ייצוג האינטרסים של הדייגים החובבים
בגופים אלו, כלומר לא רק שת"פ איתם אלה הפעלת לחץ עליהם שלא ילכו רחוק מידי
לכיוון שמונע מאיתנו דיג)

4. לייצג את האינטרס של הדייגים החובבים / ספורטיביים מול הרשויות – אגף הדיג
ומשרדי הממשלה והאכיפה השונים. ולהפוך לגוף מוכר ומחוייב להתייחסות של
הרשויות ולהשפיע על: החקיקה והאכיפה בתחום הדיג במטרה סופית שבישראל
ינוהל ממשק דייג בר קיימא עם הגבלות דיג על פי מיני דגים, עונות רבייה, גדלי
מינימום ומגבלות שלל יומי כנהוג במדינות המפותחות בעולם.

5. פיתוח וקידום ענף ספורט הדיג, ריכוזו וניהולו:
ארגון תחרויות ליגה וגביע ומפעלי ספורט אחרים בענף.
ארגון נבחרות ישראל בענף, בגילאים השונים, טיפוחן וקידומן.
פיתוח קשרים בינלאומיים עם איגודי דיג דומים בעולם.
ארגון וקיום תחרויות בינארציות ובינלאומיות בענף בישראל.
ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף.
ייצוג הענף במוסדות והתאחדויות ענפיות בארץ ובחו"ל.
ייזום השתלמויות , הרצאות ותכנים סביב עולם הדיג החובב והספורטיבי.
הקניית ערכים של כבוד הים והדגה, ספורט דיג הוגן ואהבת הים.
גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה.

6. העלאת המודעות הציבורית לתרומה הכלכלית והחברתית של פעילות הדיג
הספורטיב י. ולפעול למען תיעדוף של המדינה לדיג ספורטיבי על פני דיג מסחרי וזה
כולל אזורים הפתוחים לדיג ספורטיבי בלבד וסגורים לדיג מסחרי.