Entries by adminisfa

רישיון דיג אישי

על מנת להוציא רישיון דיג אישי בפעם הראשונה יש להדפיס את טופס בקשה לרישיון דיג ספורטיבי, למלא הפרטים ולהוסיף צילום תעודת זהות, תמונת פספורט ולשלוח בדואר לאגף הדיג.

הצלחנו להשפיע על נוהל רישיונות הדיג 2018!

הצלחנו להשפיע על נוהל רישיונות הדיג 2018! אנחנו שמחים לראות שפקיד הדיג והאגף היו קשובים להערות ציבור הדייגים הספורטיביים אשר הגיבו לטיוטה לעדכון נוהל רישיונות הדיג דרך אתר העמותה,
ובחרו להשאיר את מכסת השלל היומי על 5 ק"ג או 2 דגים גדולים אף אם משקל כל אחד מהם עולה על 5 ק"ג.

נוהל רישיונות דיג 2018

תודה לכל הדייגים שפעלו! תודה רבה על המעורבות והרצון להשפיע! אנו מבקשים להודות למאות הדייגים הספורטיביים אשר הגיבו לטיוטה לעדכון נוהל רישיונות הדיג לשנת 2018.

משרד החקלאות: טיוטה להערות הציבור – עדכון נוהל רישיונות דיג

היום פורסמה טיוטה להערות הציבור לתקנות הדיג 2018.
השינוי המשמעותי לדייגים הספורטיביים הוא הקטנת מגבלת השלל היומי ל: 5 ק"ג או דג 1 גדול
(עד השנה המגבלה הייתה 5 ק"ג או 2 דגים גדולים.)
מצורפת בזאת טיוטה עדכון נוהל רישיונות דיג לשנת 2018 להערות הציבור.
כל המעוניין להעיר על טיוטה זו מתבקש לשלוח הערות עד לתאריך 4/3/2018.

משיבים לעתירה של החלה"ט

לאור הגשת בג"ץ של החברה להגנת הטבע בתאריך 1/6/2017 נגד החלטת פקיד הדיג הראשי לאפשר דיג מוגבל בעונת הרבייה, אנו חברי ISFA רואים לנכון לפתוח בהתקפה משפטית יחד עם י.ע.ד וזאת כדי להמשיך לדוג עם המגבלות הקיימות