הודעה על היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה

דייג מסירה בשקיעה

איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל

העמותה לקידום דייג ספורטיבי בישראל

איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל

היום , תאריך 29/5/2017, בהמשך לטיוטה לתגובות הציבור להיתר הדיג ולקמפיין המיילים שפרסמנו כאן וברשתות החברתיות במסגרתו נשלחו כ-1,000 מיילים לפקיד הדיג לתמיכה בהיתר הדיג בעונת הרבייה, פורסם היתר דיג בים התיכון בנוסח הבא:

היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017

לפי תקנות הדיג 1937
בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א(א1) לתקנות הדיג, 1937 (להלן התקנות), אני מתיר דיג בים התיכון, החל מיום 1 ליוני, בתקופת הרבייה 2017 לבעלי רשיונות דיג בתוקף, בתנאים הבאים:
1) במקום שבו עומק המים עולה על 30 מטרים;
2) על אף האמור בסעיף (1) , יותר הדיג בשעות הלילה בין 21:00 ל-05:00 מדרום לקו בת-ים, כהגדרתו בתקנה 8(1)(ד)(2) לתקנות, במקום שבו עומק המים עולה על 25 מטרים;
3) דיג של דגים ממשפחת הדקריים על כל סוגיה – אסור; נדוגו דגים כאמור – יש להשיבם למים באופן מיידי.

ניר פרויימן, פקיד הדיג הראשי

ומשמעות הפרסום שמיום 1 ליוני יהיה מותר לדוג בעונת הרבייה בים התיכון עם מגבלה עומק של 30 מטרים ומעלה ואיסור דיג לוקוסים. לאחר סיום עונת הרבייה ניתן יהיה לדוג לוקוסים ומגבלת העומק תתבטל.

מבחינתנו הדייגים הספורטיביים מדובר בהישג משמעותי מכיוון שסוף סוף במדינת ישראל מוטלות מגבלות דיג לפי מיני דגים במקום איסור דיג גורף, אנו מברכים על כך ומצפים כי החל מהשנה הבאה יונהגו מגבלות דיג בעונת הרבייה במקום איסור דיג גורף.

למרות שדיג בעומק 30 מטר ומעלה אינו נגיש ל99% מהדייגים בצלילה חופשית עדיין מדובר בהישג שכן אנו מאמינים כי התקדים של מגבלות דיג לפי מיני דגים כמקובל בעולם יסייע לנו בתור דייגים סלקטיביים לקדם מגבלות המתאימות לפי מיני דגים גם בעומקים נגישים לכלל ציבור הצוללים החופשיים.

ובהזדמנות זו חשוב להזכיר לכלל הצוללים בצלילה חופשית השוקלים להתחיל להעמיק לעומקים חדשים כי מדובר בספורט מאד מסוכן וכבר איבדנו מספר חברים לתחביב בשנים האחרונות. ולכן אנו קוראים לכם לנהוג באחריות ולמרות היתר הדיג לא להתחיל להתנסות בצלילות עומק.

לחצו כאן לצפות בפרסום באתר אגף הדיג

היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017

דייג חובב? הצטרף אלינו

מלא עכשיו הפרטים בטופס

שם מלא: (חובה)

אימייל: (חובה)

טלפון:

אני דג בשיטת דייג:
דייג חופידייג בצלילה חופשיתדייג מקיאקדייג מסירה

הערות נוספות

אני תומך בעמותת ISFA , ומסכים לקבל עדכונים מכם במייל ובטלפון